Červenec 2007

Můj druhý blog

12. července 2007 v 10:42 →odKazY

Kreslená Avril

11. července 2007 v 13:39 Fotky..

Avrilka

11. července 2007 v 13:37 Fotky..

Úplně jiná Avril Lavigne

11. července 2007 v 13:33 Fotky..
Málo kdo by řekl, že se takhle jednou Avril ohákne. Vypadá úplně jinak.

Jseš chytrej(á)

11. července 2007 v 12:46
Tady se můžeš přesveědčit jestli máš dobré IQ.
Je tam malý test inteligence. Úkolem je přehodit žabky tak, aby zelené stály vpravo a hnědé vlevo. Člověk s IQ nad 50 by to měl dokázat do tří minut. Tak do toho, čas běží!
Já to dokázala do tří minut a jedné secundy(00:03:01)!

Blaskajda čís.1

10. července 2007 v 22:05
1)tvoje jméno/přezdívka
2)jak se máš?
3)jsi boi/girl?
4)tvoje oblíbená zmrzlina?
5)kolik je teď hodin?
6)co chceš na diplomek?
Jo blbne mi Pc tak diplomky budou v galerii pod názvem Výhry.
Uzavírka je 11.07.2007 v 15:30.
Vyhrávají prvních pět.TAK DRŽÍM TI PALCE!!!!!!!!!

Ptej se na cokoli...

10. července 2007 v 19:40
Ahoj do komentíků napiš svůj dotaz a v rubrice ,,<•>INFO<•>" ti odpovím tak AHOOOOOOOOOOOJ!!!!!!!!!!!!

INFO(MIŠMAŠ)

10. července 2007 v 19:38
Ahoj!Chtěla bych Vás upozornit na rubriku ,,!!!Soutěže ONB!!!"
ONB=o nej blog
Soutěže ONB=Soutěže o nej blog
Já myslím,že někdo v tom má jasno a někdo guláš(heh).
Jo a v rubrice ,,<<<Bleskajdy>>>" budou bleskovky. Jestli se na něco chcete zeptat tak napište to do komentíků v rubrice ,,!Help!" do článku Ptej se na cokoli.Do této rubriky (<•>INFO<•>)opíšu vaší otázku a odpovím.
Tak Ahooooooooooooooj!!!!!!!!!!!!

Démoni

9. července 2007 v 17:31
Démon začne člověku škodit teprve tehdy,když je kolem něho příliš mnoho zla a když člověk sám koná zlo,které se mu mnohonásobně vrací.U démonů se jedná především o bytosti spravedlnosti,což většina lidí neví a myslí si o démonech něco úplně jinýho.Záchrana před démonem je včas si uvědomit své chyby a ovládnout svoji negativní energii.
Jsou ale velice nebezpeční,velmi snadno se vyvolávají,ale stejně rychle se i ujímají úkolů,které mají splnit.Proto je třeba vyvarovat se jakékoli úmluvě s démony,protože to vede k závislosti na této bytosti.Démon totiž může dát například bohatství,moc nebo mládí,ale pod podmínkou,že po smrti člověk vstoupí do jeho sfér a bude mu sloužit.

Další vyvolávání

9. července 2007 v 17:24
Potřebujete nejmíň 4 lidi,čtvrtku A3,svíčky,něco na psaní,vybraného ducha*(jestli vám můžu poradit tak nevyvolávejte slavné osobnosti je to nebezpečné protože nikdy 100% nevíte jestli je hodný nebo zlý.Vyvolávejte jen duchy kteří zemřeli přirozenou smrtí a ne násilím např.vraždou je to též nebezpečné)*něco na psaní a dost odvahy.(hlavně musí všichni co vyvolávají věřit a mít nějaké zkušenosti!)Návod:nakreslete na čtvrtku něco jako kruh nebo se o něj alespoň pokuste.dovnitř do kruhu napište abecedu bez diakritiky a čísla od 1-9.doprostřed kruhu obkreslete desetikorunu a kolem ní napiště ano-ne-nevim-nemůžu.Deska je hotová a můžeme začít vyvolávat.Ještě než začnete bych vám doporučila vyvolávat někoho s přesným úmyslem se ho na něco zeptat nebo tak.a taky je lepší když si předem napíšete otázky na kterých se shodnete a ducha zbytečně nevysílíte.Spojte ukazováky (každý 1 to jen kdyby vám to nebylo jasné:) a začněte odříkávat:Vyvolávám tě Karle Nováku zesnulý 14.8.1986*(jméno si vyberte podle sebe je třeba jen datum úmrtí)*Přijď prosím mezi nás.Jestli si zde pohni mincí na ano,směrem je mně*(ještě je důležité aby byla deska od toho kdo bude říkat obráceně čili vzhůru nohama...jo a pokaždé otázce se duch musí vrátit na střed obkreslené mince!)*pak se ho už můžete ptát na vaše připravené otázky...nemělo by vám to trvat dýl než 30 minut duch už je potom vysílený a nemá tolik síly pohybovat mincí.až skončíte stačí ho jednoduše odvolat:,,Odvolávám tě Karle nováku zesnulý 14.8.1986 z této místnoti a tohoto světa.odejdi prosím tam odkud si přišel a děkuji žes tu byl s námi.pokud si zde z jakéhokoli důvodu zůstal pohni na ano směrem ke mně.pokud se mince pohne,opakujte dokud mince nezůstane nehybně stát na středu obkreslené desetikoruny.každý sfoukne svíčku,zavřete okno a rozsvítíte.vyvolávání skončilo...

Vyvolávání duchů

9. července 2007 v 17:21
Místnost, ve které hodláte vyvolávat duchy, musí být zatemněna, prostor by měly osvětlovat jen svíčky, kterých může být maximálně 13. Duchařská seance může začít po 18. hodině a musí končit nejpozději ve 3. hodiny ráno. Všichni přítomní by se měli obléknout do tmavého oděvu, nejlépe do černé barvy. Před zahájením seance se může tlumeně pustit vážná hudba, vhodné jsou barokní chorály.

Na spiristickém stolku položte kruhovou desku, např. z bílé čtvrtky či lepenkového papíru o poloměru zhruba 30 cm, obtaženou černou fixou. Uvnitř je třeba narýsovat kružnici o poloměru 20 cm a do vzniklého kruhu vepsat písmena abecedy a číslice od nuly do deseti. Na jednu stranu vnitřního kruhu napište ANO, na druhou NE, doprostřed do menšího kroužku vepíšte NEVÍM a proti němu NEMOHU. Potom si ještě připravíme dvě svíčky a skleničku. Z přítomných lidí vybereme médium - člověka, který je odvážný a nemá blízko k hysterii. Tento člověk se musí naučit několik magických formulí, které slouží k přivolání ducha a k ochraně před démony. Přítomní se posadí kolem spiritistického stolku. Ten, kdo organizačně vede seanci, zapálí dvě svíčky, vezme připravenou skleničku a vyzve zúčastněné, aby do ní každý dýchl. Poté se touto sklenkou uhasí obě svíčky a sklenička se postaví dnem vzhůru do kruhu na slova NEVÍM a NEMOHU. Přítomní položí dva prsty na obrácené dno skleničky a nastává čas pro médium. Magická formule - ABRAKADABRA - vytvořená spojením tří krátkých aramejských slov, znamenají v překladu "oživuji mrtvého". Předříkává se tak, že se postupně ubírá jedno písmenko: ABRAKADABR, ABRAKADAB, ABRAKADA ... atd. Při posledním písmenku se duch zjeví. Médium vyzve ducha ke kontaktu. Jeho přítomnost se nejčastěji projeví závanem studeného vzduchu. Je nutné, aby všichni přítomní zachovali chladnou hlavu a ticho. Médium se zeptá, s kým má tu čest, a to tím způsobem, aby duch mohl odpovídat jen ANO nebo NE. Sklenička se sama začne k těmto písmenkům pohybovat. Má-li médium pocit nebezpečí, může jej zažehnat slovem AGLA - je to kabalistická magická formule složená z hebrejské věty: "Ty jsi mocný ve věčnosti, pane", a zapuzuje nečisté okultní síly.
Na závěr seance se médium postaví se vztyčenými pažemi a s dlaněmi nahoru a vyslovuje své prosby a díky duchům, kteří přišli k magickému stolečku.

Pekelná jména

9. července 2007 v 17:06
Abaddon - (hebrejsky) ničitel
Adramelech - samarský ďábel
Ahpuch - mayský ďábel
Ahriman - mazdánský ďábel
Amon - egyptský bůh života a množeni s beraní hlavou
Apollyon - řecké synonymum pro Satana, úhlavního nepřítele
Asmodeus - hebrejský ďábel smyslnosti a přepychu, původnì zvíře posledního soudu
Astaroth - fénická bohyně chlípnosti, odpovídá babylónské Ištar
Azazel - (hebrejsky) učil člověka výrobě zbraní a zavedl kosmetiku
Baalberith - kanaánský Pán úmluv, později se z něj stal ďábel
Balaam - hebrejský ďábel lakoty a chamtivosti
Bafomet - uctíván templáři, jako symbol Satana
Bast - egyptská bohyně rozkoše představovaná kočkou
Belzebub - (hebrejsky) Pán much, převzatý ze symbolismu skaraba
Behemoth - hebrejská personifikace Satana v podobě slona
Beherit - starosyrské jméno pro Satana
Bilé - keltský bůh pekla
Cimeries - jezdí na černém koni a vládne Africe
Èemoš - moabitský bůh, pozdìji ďábel
Èort - ruské jméno pro Satana, černý bůh
Dagon - filištínský mstivý ďábel moře
Damballa - hadí bůh kultu voodoo
Démogorgon - řecké jméno ďábla, které prý mělo zůstat smrtelníkům utajeno
Diabolos - (řecky) plynoucí dolů
Drakula - rumunské jméno pro ďábla
Emma-O - japonský vládce pekla
Euronymos - řecký kníže smrti
Fenriz - syn Lokiho, zobrazovaný jako vlk
Gorgo - zdrobnělina Démogoron, řeckého jména pro ďábla
Haborym - hebrejské synonymum pro Satana
Hekaté - řecká bohyně podsvětí a magie
Ištar - babylonská bohyně plodnosti
Kálí - (hindsky) Šivova dcera, bohyně uctívaná Thuggy
Kojot - indiánský ďábel
Lilith - hebrejská ďáblice, Adamova první žena, která ho naučila jak to chodí
Loki - germánský ďábel
Mammon - aramejský bůh blahobytu a zisku
Mania - etruská bohyně pekel
Mantus - etruský bůh pekel
Marduk - bůh města Babylónu
Mastema - hebrejské synonymum pro Satana
Melek Taus - jezidský ďábel
Mefistofeles - řecky ten, který se straní světla, viz Faust
Metztli - aztécká bohyně noci
Mictian - aztécký bůh smrti
Midgard - syn Lokiho, zobrazovaný jako had
Milkom - amonitský ďábel
Moloch - fénický a kanaánský ďábel
Mormo - (řecky) král ghoulů, choť Hekaté
Naamah - hebrejská ďáblice svod§
Nergal - babylónský bùů Hadu
Nihasa - indiánský ďábel
Nija - polský bůh podsvětí
O-Yama - japonské jméno pro Satana
Pan - řecký bůh smyslnosti, později zapuzen do ďáblovy říše
P1uto - řecký bůh podsvětí
Proserpina - řecká královna podsvětí
Pwcca - velšské jméno pro Satana
Rimmon - syrský ďábel, uctívaný v Damašku
Sabazios - frýžského původu, ztotožňován s Dionýsem, uctívání hada
Saitan - enošský ekvivalent Satana
Sammael - (hebrejsky) "nenávist Boží"
Samnu - středoasijský ďábel
Sedit - indiánský ďábel
Sekhmet - egyptská bohyně pomsty
Set - egyptský ďábel
Šejtan - arabské jméno pro Satana
Šiva - (hindsky) ničitel
Tan-mo - čínská analogie ďábla, žádostivosti, touhy
Tezcatlipoca - aztécký bůh pekel
Thamuz - sumerský bůh, který byl později vypovězen do ďáblovy říše
Thoth- egyptský bůh magie
Tunrida - skandinávská ďáblice
Typhon - řecká personifikace ďábla
Yaotzin - aztécký bůh pekel
Yen-lo-Wang - čínský vládce pekel

Jak vyvolat ducha?

9. července 2007 v 17:04
krok 1.sedněte si s kamarádama do kolečka..
krok2. určete si nějakou věc podle které budete určovat jestli v místnosti duch je nebo ne
krok3.Všichni zavřete oči a jeden řekne:Duchu Boženo Němcová(to je příklad,místo toho můžete říct jiné jméno mrtvého) pokud tu jsi tak shoď ten hřeben z poličky(viz krok 2.můžete si vybrat jakýkoli předmět)
krok4:Otevřete oči.Jestli předmět spadl tak duch v místnosti je...
NEBO TAKÉ TAKHLE:
Vyvolávání:
Nejoblíbenější vyvolávání je typu: V bílém lese, v bílém kočáru, v bílé rakvi leží Božena Němcová (můžeš si doplnit koho chceš). Je to stručné a vhodné pro začátečníky.Pro pokročilejší je vhodnější tento typ a co k tomu potřebuješ: Svíčku s vysokým knotem a potřebné údaje o postavě s kterou si budeš povídat.
Postup: Zatáhněte žaluzie (záclony), aby byla v místnosti neproniknutelná tma a sedněte si s kámoškou na zem.
Poté rozsviťte svíčku a počkejte až rozhoří.Připravte si údaje typu: Josef Novák, zemřel 1923-1984 a pak nejdůležitější otázky-Jsi přítomen v této místnosti?- Zemřel si přirozenou smrtí?
A pak společně opakuje text: Josefi nováku zemřelý v roce 1923-1984 pokud jsi v této místnosti dej nám svoje znamení prudkým pohnutím plamene svíčky. Tuto formulku opakujte nejméně třikrát.
Pak položte otázku na kterou jde odpovědět ANO-NE. Pokud ano dej nám to vědět prudkým pohybem plamene svíčky. Zase zopakovat třikrát. Ke konci ho odvolejte formulí: Odvolávám vás Josefe Nováku do říše mrtvých.
Svíčku zhasněte a ukliďte vyvolávání skončilo.
Vyvolávání dobré energie (zcela neškodné) Nepotřebujete svíčku, nic nepotřebujete. Chyťte se za malíčky. A začněte odříkávat formulku: Dobrá energie zjev se a dej nám svoje znamení. Zopakujte 3krát. A pak pozorujte změny v okolí.

Návštěvnost blogu(2.7.2007-8.7.2007)

9. července 2007 v 15:34 My Diary
Návštěvnost za minulý týden(2.7.2007 - 8.7.2007) je:
Pondělí: 41
Úterý: 17
Středa: 10
Čtvrtek: 5
Pátek: 7
Sobota: 5
Neděle: 4

Celkem: 89

Smutná básnička:Já a on

9. července 2007 v 15:22 My Diary
Vymyslela jsem suprovou básničku!
Já a on
Miluji ho,
ale on mě ne.
Žiju jen pro něho,
ale on pro mě ne.
Myslím na něho,
ale on má jinou.
Co by mi pomohlo,
aby chodil se mnou.
Víš jak to bolí,
když tě někdo nechce?
To se ale zahojí,
proto nechci aby to bolelo více.
Holky už mají kluky,
jenom já nikoho nemám.
Kluci ze sebe dělají šašky,
ale vysněného kluka mám.

Pár rekordíků

9. července 2007 v 14:20
Goodman dokáže vytřeštit bulvy 11 milimentrů z očních důlků...
Aaron Studham se honosí sestřihem mohykán,který dosahuje výšky 53 cent´áků...
Lucky Diamond Rich strávil přes 1000 hodin v tetovacím studiu.Začal tím,že si nechal vytetovat kompletní sbírku pestrých designůz celého světa.Poté se Lucky rozhodl pro 100% pokrytí černým inkoustem.Černé má dokonce i vnitřky uší a dásně...
Americká pornoherečka "Maxi Mounds" má největší umělá prsa světa.Okolo hrudníku má neuvěřitelných 154 cent´áků , poprsí váží 18 kilogramů...
Brower Minnoch vážil 635 kilogramů. Protože mu hrozilo riziko smrti, dokázal zhubnout na 216 kilogramů, což činí pokles váhy 419 kilogramů za 16 měsíců...

Co se stane za pouhou minutu!

9. července 2007 v 14:16
112 lidí na celém světě zemře a 260 dětí se narodí,čímž se zvýší světová populace o 148 lidí za minutu
...je na celém světe posláno 50 000 esemesek
...je na celém světě ohlášeno 133 zločinů

Sprosté cizí slova

9. července 2007 v 13:41
* penzista - uštvánléty
* funkcionář - kuleváloš
* hřbitov - tuhoškempink,
* včela - seremed
* vosa - neseremed
* čmelák - neseremedturbo
* uklízečka - hádrošmátra
* kamzík - terénkoza

Polština:
* rychlík - šalena mašina
* prezervativ - galoša na kamoša
* homosexuál - labužnik perdelovy
* kamzík - koza turystycna
* ježek - kaktus pochodowy

Japonština:
* prodavačka - šidilidi
* atomová puma - samajama domyfuc
* potápěč - cumizgumi
* manželka - akaši takaši mojaši
* ředitel - nemako
* náměstek - jakomako
* skretářka - omako
* vrátný, hlídac - cumako
* mistr - mako
* dělník - makojakopako

Slovenština:
* veverka - drevokocúr
* Limonádový Joe - Malinový Dežo


Italština:
* miluj mě - oprima primo tuto, vydrima festo
* potrat - adio embryo

Finština:
* impotent - Naomak mekki

Španelština:
* policajt - Don debilo
* tajný - Don debilo inkognito
* pomocník - Don debilo inkognito amatero

Jejda!

9. července 2007 v 13:38
Hopla a máš smůlu.Dej si tento obrázek na web!

Komiks Teletubies

9. července 2007 v 13:27
Teletabbies comix